KODA 2023 – zapisy

13-23.01.2023 r., Czarna Sędziszowska, zapisy do 10.12.2022 r. (sobota)

Alleluja!
Otwieramy zapisy na 10-cio dniowe ferie oazowe Kurs dla animatorów  – KODA 13-23.01.2023 – Czarna Sędziszowska – Szkoła Podstawowa (formularz do zapisów).

Uwaga!
Nie tylko dla Szkoły Animatora, ale także dla tych animatorów, którzy chcą jeszcze raz przeżyć KODA.

Cena: 600 zł 
*zaliczkę (bezzwrotna) w wysokości 200 zł należy uiścić do 23 grudnia na nasze konto Ruchu Światło-Życie, będzie to zarazem potwierdzenie uczestnictwa na KODA 2023.


Tytuł przelewu (Darowizna na cele statutowe – KODA 2023 – imię i nazwisko):


Ruch Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej 
77 1240 2614 1111 0011 0945 2998
ul. Zamkowa 4, 
35-032 Rzeszów 

 
A do 5 stycznia 2023 r. należy przesłać całość sumy (400 zł) na konto bankowe Ruchu Światło-Życie. 

Zapisy zostaną zamknięte 10 grudnia 2022 r., ze względu na przygotowania do KODY: rozdzielenie zadań i obowiązków, oraz grupy. 
Dlatego wszystkie informacje, zadania, podział pracy oraz karta uczestnika rekolekcji zostanie wysłane na wasze e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym. 

Ważne!

  1. Zachęcam, aby podejść do parafii, ks. proboszcza i poprosić o dofinansowanie do Rekolekcji oazowych.
  2. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy finansowej, proszę dzwonić do Moderatora RŚŻ – ks. Michała Liputa.
    Nr tel.: 660 389 107 – coś się znajdzie.
  3. Można także kontaktować się w animatorami z Diakoni Formacji Diakoni ze Szkół Animatora we wszelkich wątpliwościach.


Ks. Michał Liput z Diakonią Formacji