Zjazdy drugiego roku Szkoły Animatora

Alleluja.

Zapraszam wszystkich uczestników po 1 roku Szkoły Animatora do kontynuowania formacji w roku kolejnym 2019/2020. W ciągu najbliższego roku szkolnego będą nas czekać trzy zjazdy, które dla każdego uczestnika są obowiązkowe:

  • 25-27 października 2019 r.
  • 7-9 lutego 2020 r.
  • 5-7 czerwca 2020 r.

Przypominam, że lektury przewidziane do przeczytania podczas 2 roku są następujące:

2 rok formacji

1 zjazd

– Odpowiedzialność za charyzmat oazy,

– Testament

– Fragmenty Konstytucji o Liturgii SWII 5-7; 21-36; 47-56 (http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/344.html)

– Katechizm Kościoła Katolickiego 2559-2567; 2590-2643; 2652- 2660; 2697-2745 (http://www.katechizm.opoka.org.pl ).

2 zjazd

– KWC (rozdziały: 4 – 6 )

– Abstynenckie credo KWC

– Ruch Światło-Życie w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka

– KKK 2258 – 2391; 2514 – 2527

– Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym SW II – 40 – 45

3 zjazd

– Formacja dojrzałych chrześcijan jako diakonia Ruchu  (pdf)

– Diakonia miejscem formacji i posługi w RŚŻ i poprzez RŚŻ  (http://www.oaza.pl/dokument-diakonia-miejscem-formacji-i-poslugi-w-ruchu-swiatlo-zycie-i-poprzez-ruch-swiatlo-zycie/)

– Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym SW II – 24 i 25

Ks. Tomasz Rusyn z diakonią wychowawczą