Zaproszenie na oazę 2017

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

 


Czcigodny Księże Proboszczu! Kapłani Moderatorzy!

Przeżywamy w tym roku 30 – lecie śmierci naszego założyciela – ks.  Franciszka Blachnickiego, a także 60-rocznicę powstania idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chcemy te rocznice upamiętnić także podczas wakacyjnych rekolekcji. Będą się one odbywać w następujących terminach:

I turnus: 27.06-13.07.2017 (Wtorek–Czwartek)

II turnus: 15-31.07.2017 (Sobota – Poniedziałek)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne odbywać się będą, jak w ubiegłym roku, tylko drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydor w dniach od 15-26.05. br. Początek zapisów w poniedziałek od godziny 19:00, koniec w piątek o godzinie 21:00. Zapisów z parafii powinna dokonywać jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy już posiadają konto w serwisie IZYDOR mogą być osobami zgłaszającymi. Zgłoszone osoby będą automatycznie zapisane na tzw. liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych. Osoby, które nie posiadają konta w serwisie IZYDOR, będą mogły je samodzielnie stworzyć korzystając z wyżej wymienionej strony.

Zaliczki na rekolekcje będą przyjmowane na konto bankowe podane na stronie rejestracji, po prawidłowym zgłoszeniu uczestników. Osoby, które chcą zapłacić zaliczkę w sposób tradycyjny, będą mogły to uczynić w dniach: 17-19.05.br i 23-25.05. br., w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Tabor w godzinach 19.00 – 20.30.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować wg formularza, pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl. W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę i parafię. Osoby zgłoszone na stopień niezgodny z wiekiem mogą zostać skierowane na inne odpowiednie rekolekcje.

IoODB (Oaza Dzieci Bożych) – po klasie IV

IIoODB– po klasie V

IoOND (Oaza Nowej Drogi) – po klasie VI

IIoOND – po klasie I Gimnazjum

IIIoOND – po II Gimnazjum

IoONŻ (Oaza Nowego Życia) – po III Gimnazjum lub starsi, którzy nie byli jeszcze na Io ONŻ

IIoONŻ– po IoONŻ

IIIoONŻ – po IIoONŻ

 

Przypominam, że udział w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca. Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃ TURNUS 1 TURNUS 2
1 ODB Mazury
2 ODB Bączal Dolny
1 OND Kamionka W zależności od ilości zgłoszeń
2 OND Berdechów W zależności od ilości zgłoszeń
3 OND Trzebuska W zależności od ilości zgłoszeń
1 ONŻ Kąty Kąty
2 ONŻ Poręby Dymarskie Poręby Dymarskie
3 ONŻ Czarna Sędziszowska

 

Mapy ośrodków oazowych będą dostępne na naszej stronie internetowej www.rzeszow.oaza.pl od 20.06.2017 r.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program do tzw. listy rezerwowej. W takim przypadku zaliczki nie będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia dokonania przelewu lub rezerwacji miejsc gdyż, aby uniknąć bałaganu program do zapisów za kompletne zgłoszenie uznaje te z wpłaconą zaliczką. Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym skreślenie z listy). Status zgłoszenia będzie można sprawdzić w programie.

Koszt pobytu na Oazie Rekolekcyjnej wynosi 500 zł (pięćset zł) a zaliczka 200 zł (dwieście zł). Zaliczka jest bezzwrotna, ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane z pieniędzy pochodzących z zaliczek. Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 550 zł (pięćset pięćdziesiąt zł), ze względu na wyższe koszty utrzymania.

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów na parafie.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

 

UWAGA!

Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup formacyjnych.

Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę PSP, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku.

Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

 Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerami telefonów Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, które będą podane na naszej stronie internetowej.

Liczę, że wiele dzieci i młodzieży z Księdza parafii skorzysta z wakacyjnego spotkania z Bogiem w przyrodzie i w drugim człowieku na rekolekcjach Oazowych.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem:

Ks. Tomasz Rusyn


 Formularz zgłoszenia:

Plakat: