Ważny komunikat – zmiana ośrodka w Mazurach

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana ośrodka na 1 turnusie 1 ONŻ.

Rekolekcje odbędą się nie w Mazurach (jak zakładaliśmy)  ale w Berdechowie.

Prosimy zatem o przyjazd uczestników do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach-Berdechowie, Brzeziny 382a, 39-111 Brzeziny

Ks. Tomasz Rusyn