Spotkanie Diakonii Modlitwy

17.12.2017 r. (niedziela), godz. 15.00, par. pw. MB Różańcowej w Rzeszowie

Diakonia Modlitwy odbędzie się 17 XII br. o godz. 15.00 w parafii MB Różańcowej.

Zachęcamy do przemodlenia w namiocie spotkania liturgii słowa z dnia.