Drugi zjazd Szkoły Animatora I roku (21-23.10.2022)