Rekolekcje Filmowe „Ludzie Boga”

17.11.2016 r. (czwartek), godz. 19:00, Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie

ludzie-boga„Ludzie Boga” to film oparty na faktach. Opowiada o sile wiary cysterskich mnichów. Stają oni przed dylematem: wyjechać czy zostać? Taką decyzję muszą podjąć, gdyż wszyscy cudzoziemcy dostają nakaz opuszczenia kraju.

Projekcja filmu odbędzie się w czwartek 17 listopada br. o godzinie 19:00 w Diecezjalnym Domu TABOR w Rzeszowie w ramach Rekolekcji Filmowych. Wstęp na seans to dobrowolna ofiara.

Historia rozpoczyna się na kilka tygodni przed ultimatum terrorystów nakazującym wszystkim cudzoziemcom opuszczenie kraju. W Wigilię uzbrojona terrorystyczna bojówka włamuje się do klasztoru. Mnisi stają przed dylematem: wyjechać, czy zostać? Muszą podjąć tę decyzję grupowo. Obie ewentualności niosą za sobą określone konsekwencje. Każdy z mnichów podejmuje decyzję na podstawie przesłanek osobistych, politycznych i duchowych, szukając odpowiedzi w głębi swej duszy i sumienia. Napięcie wynikłe z tego dylematu przesyca codzienne życie w klasztorze – zarówno jego praktyczne jak i mistyczne aspekty – w coraz większym stopniu. Mnisi są silnie związani z okolicznymi wieśniakami, starają się działać w duchu pokoju i miłosierdzia, przeciwstawiając go przemocy, która zapanowała w kraju.

Film „Ludzie Boga” stanowi świadectwo oddania mnichów i siły ich pokojowego przesłania, którym chcieli podzielić się ze światem pozostając wśród swych muzułmańskich braci: ich wiary w braterskie i duchowe porozumienie między chrześcijaństwem i islamem.

Zwiastun filmu: