Akcja „Drenaż na drenaż”

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie pilnie potrzebuje przygotowania odpowiedniego magazynu na zgromadzoną już dokumentację i na tę, która wciąż napływa.

W Archiwum są przechowywane i udostępniane (osobom piszących prace naukowe, książki, artykuły do prasy, a także przygotowującym audycje telewizyjne czy filmy) materiały Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego i te które zostały wytworzone w ramach Ruchu Światło-Życie, np. przez drugiego moderatora krajowego ks. Wojciecha Danielskiego.

Archiwum posiada ponad tysiąc godzin nagrań z głosem ks. Franciszka Blachnickiego. W jego zasobie jest również ponad 10 tysięcy fotografii, ukazujących życie Ruchu i jego Założyciela. Cała dokumentacja aktowa to blisko 100 metrów bieżących materiałów.

Aby można było przygotować nowy magazyn na zabezpieczenie spuścizny Ruchu Światło-Życie, trzeba (pilnie!) przeprowadzić remont w domu Ruchu w Lublinie na ul. Ks. Wojciecha Danielskiego 13.

W związku z tym potrzeba:
1) 24 tysięcy złotych na osuszenie i zabezpieczenie kondygnacji piwnicznej tego domu (wybudowanego przez ks. Wojciecha Danielskiego na prośbę ks. Franciszka Blachnickiego),
2) 14 tysięcy złotych na odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie przechowywana dokumentacja.

Dlatego prosimy oazowiczów i ludzi dobrej woli o pomoc materialną w celu zabezpieczenia materialnej spuścizny Ruchu.
Ośmielamy się prosić o “drenaż portfela” dla wykonania drenażu wokół budynku, gdzie mieści się Archiwum.

Wpłat można dokonywać na konto:
Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
Bank Millennium
Nr rachunku: 57 1160 2202 0000 0001 8317 7294

Informacje o Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie

Robert Derewenda
Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego


Więcej informacji na stronie oaza.pl