Św.Sebastian Pelczar
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Diecezji Rzeszowskiej
Bł.Karolina Kózka