Terminy spotkań Diakonii Modlitwy

Alleluja!
Spotkania Diakonii Modlitwy odbędą się w następujących terminach:
-16 marca 2019 r.,
- 25 maja 2019 r..
KiM