Wspólna próba diakonii muzycznej RŚŻ

17.10.2012 18:15 par. Chrystusa Króla

Zpraszamy członków diakonii na wspólną próbę diakonii muzycznej RŚŻ 17.10 o g.18:15 u Chrystusa Króla. Próba przed DWD, które odbędzie się w dniu 20.10.

Stanisław Olbrot