Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia RDK
 2. Prezydium Stowarzyszenia RDK w składzie:
  1. Para Przewodnicząca - Agnieszka i Wacław Wałach, 17 857 39 10
  2. Para Wiceprzewodnicząca - Krystyna i Marek Rzucidłowie, tel.17 250 42 46
  3. Asystent kościelny - ks. Marek Kędzior
  4. Skarbnik – Elżbieta Gorzelnik
  5. Sekretarz – Kazimierz Latocha
  6. Para członkowska – Wanda i Jacek Kot
  7. Para członkowska - Jadwiga i Stanisław Sopel
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia RDK w składzie:
  1. Bogusław Żółkłoś – Przewodniczący
  2. Janusz Pomianek - członek
  3. Jerzy Biernacki – członek
Adres Stowarzyszenia : 35-030 Rzeszów , ul.Zamkowa
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia RDK 31.05.2008 - 10.06.2014
 2. Prezydium Stowarzyszenia RDK w składzie:
  1. Para Przewodnicząca - Jadwiga i Stanisław Soplowie, tel.17 85 75 943
  2. Para Wiceprzewodnicząca - Krystyna i Marek Rzucidłowie, tel.17 250 42 46
  3. Asystent kościelny - ks. Marek Kędzior
  4. Skarbnik – Barbara Chodorowska
  5. Sekretarz – Alicja Niemiec
  6. Para członkowska – Irena i Zygmunt Decowie
  7. Para członkowska - Danuta i Ryszard Wojnarscy
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia RDK w składzie:
  1. Bogusław Żółkłoś – Przewodniczący
  2. Janusz Pomianek - członek
  3. Zygmunt Kajuth – członek
Adres Stowarzyszenia : 35-030 Rzeszów , ul.Zamkowa