Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego i działa w oparciu o prawo o Stowarzyszeniach , Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.
  Do zadań Stowarzyszenia RDK należy:
 1. Troska o formację członków Stowarzyszenia RDK w duchu odnowy życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i społecznego.
 2. Troska o wierność realizacji „Zasad RDK" wśród członków Stowarzyszenia RDK i całego Ruchu.
 3. Reprezentowanie interesów małżeństw i rodzin RDK oraz innych rodzin wobec osób prawnych a także podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych mających na celu pomoc rodzinie.
  Stowarzyszenie RDK realizuje swoje zadania-poprzez:
 1. Pomoc w pogłębianiu i umacnianiu duchowości małżeńskiej
 2. Wspieranie członków w realizacji podjętych zobowiązań formacyjnych
 3. Wspieranie dzieła odnowy katechumenatu rodzinnego
 4. Odpowiedzialność za formację i organizację rekolekcji, spotkań kręgu, dni wspólnoty i innych
 5. Współpracę z innymi ruchami i stowarzyszeniami katolickimi
 6. Współpracę z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin w realizacji działań mających na celu podnoszenie świadomości na temat wartości małżeństwa i rodziny, jak studia, kongresy, sympozja, seminaria, konferencje, kursy, szkolenia oraz pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży
 7. Solidarne włączenie się w społeczną obronę wartości życia na każdym etapie jego trwania, wartości i godności małżeństwa oraz rodziny, godnych warunków ich rozwoju i trwania, przez zaangażowanie się w pracę samorządów lokalnych
Do Stowarzyszenia mogą należeć członkowie - małżeństwa Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie, który kieruje się wewnętrznym prawem, opisanym w „Zasadach Domowego Kościoła".