Stowarzyszenie
jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego
i działa w oparciu o prawo o Stowarzyszeniach , Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.konto Stowarzyszenia, na które można przekazywać darowizny i składki
PKO BP II O/Rzeszów 61 1020 4405 0000 2202 0104 7158
Varico