Fundusze Stowarzyszenia

2014.07.29 - Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2012.
2013.06.25 - Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2012.
2012.06.25 - Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2011.
Fundusze Stowarzyszenia
    Na fundusze Stowarzyszenia RDK składają się:
  1. Składki członkowskie
    1. Darowizny, zapisy, subwencje i dotacje
    2. Dochody z działalności gospodarczej
    3. Dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Biskupa Diecezjalnego.
  2. Całość dochodów Stowarzyszenie przeznacza się na realizację celów statutowych.
2011.07.01 - Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2010.