Dzień  Skupienia
dla Animatorów Muzycznych


RUCH ¦WIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
::  
archiwum 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | informacje | kalendarz | co nowego | ^

Dzień Skupienia dla Animatorów Muzycznych Ruchu ¦wiatło – Życie diecezji rzeszowskiej obył się w dniach 8 czerwca br. w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Rekolekcje prowadzili: ks. Mariusz Cymbała i Artur Mach.

Celem tych rekolekcji było poszerzenie wiedzy z zakresu muzyki liturgicznej oraz warsztaty muzyczne. W ten sposób animatorzy przygotowywali się do posługi wakacyjnej. Najważniejszym jednak aspektem było pogłębienie życia modlitewnego. Dlatego w centrum znajdowała się Eucharystia, przygotowana przez czuwanie modlitewne.

Uczestnicy podczas tego spotkania u¶wiadamiali sobie, że w czasie zbliżaj±cych rekolekcji wakacyjnych maj± służyć w grupach, aby poprzez ¶piew wzrastała wspólnota.

materiały

 


©DKS Rzeszów, OLP 1.0